تاریخچه موسسه نورهان

 

یکی از اهداف اغلب کسب و کارهای کوچک و بزرگ مطرح شدن نام تجاری یا برند آنهاست. چگونه می توان یک برند را علیرغم موفقیت در رقابت، در ذهن مشتریان (هم مشتریان موجود و هم مشتریان بالقوه) مطرح و ماندگار کرد؟   یک روش آن خلاقیت در بازاریابی است. هدایای تبلیغاتی ابزار ساده ای هستند که می توانند موجب مطرح شدن برند یک کسب و کار کوچک شوند؛ به کمک درج کردن نام تجاری بر روی کالاهایی که مشتریان  در زندگی روزانه خود از آنها استفاده کنند، شما می توانید جایگاه برند خود را در اذهان عمومی ارتقاء دهید.

دادن هدیه چنانچه با انتخاب درست و دقت کافی صورت پذیرد، بی گمان اثری فراموش ناشدنی در اذهان باقی میگذارد و جزو کارآمدترین شیوه در عرصه تبلیغات بحساب می آید.

 

موسسه نورهان در سال 1368 تاسیس گردید و پیوسته تلاش نموده با شناخت مخاطب، هدیه ای در خور، با کیفیت و حدالمقدور جدید عرضه نماید.